menu
sluiten

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

alt
Overzicht
arrow
arrowAlgemene vuistregels

Onderstaande kosten zijn altijd voor de huurder:

 • Wanneer het gaat over “kleine huurherstelling” of een onderhoudsherstelling. Denk hierbij aan een kapot lampje of een lekkende kraan.
 • Wanneer het defect een gevolg is van een gebrek aan onderhoud dat de huurder dient uit te voeren. Een voorbeeld kan zijn een buitenkraantje dat kapotvriest omdat de huurder heeft nagelaten om het water af te sluiten bij vorstweer.
 • Wanneer er schade is die had kunnen vermeden of ingeperkt worden indien de verhuurder tijdig verwittigd was.
 • Wanneer de huurder (of een van zijn huisgenoten) zelf de schade heeft veroorzaakt.

Onderstaande kosten zijn altijd voor de verhuurders:

 •  Alle grote huurherstellingen zijn voor de verhuurder. Hieronder verstaan we alle herstellingen die nodig zijn om een normaal gebruik van het gehuurde goed te verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verwarmingsketel die het begeeft.
 • Daarnaast alle defecten die te wijten zijn aan overmacht of slijtage, ongeacht de aard van de herstelling, ten laste van de verhuurder.

 Wat met de gemeenschappelijke kosten?

U mag niet alle gemeenschappelijke kosten doorrekenen. Sommige kosten mogen volledig aan de huurder doorgerekend worden, andere zijn volledig ten laste van de verhuurder en sommige kosten mogen verdeeld worden.

Kosten die doorgerekend mogen worden aan de huurder zijn de volgende:

 • Schoonmaak gemene delen
 • Verbruik gemeenschappelijk water, gas, elektriciteit en/of telecom
 • Tuinonderhoud
 • Kleine herstellingen (lamp vervangen, schakelaar herstellen,…)
 • Kosten voor een naamplaatje

Kosten die volledig voor de verhuurder zijn:

 • Grote vernieuwingen
 • Heraanleg van de tuin
 • De kosten van de blokpolis
 • Keuring van en grote herstellingen aan de lift
 • Administratiekosten, kosten Algemene Vergadering, bankkosten,…

Sommige kosten worden verdeeld tussen huurder en verhuurder:

 • Het periodiek onderhoud van de lift wordt 50/50 verdeeld tussen huurder en verhuurder.
 • Syndicuskosten mogen voor 1/3e aan de huurder verrekend worden.

Deel op sociale media