menu
sluiten

Asbestattest bij verkoop verplicht vanaf 23 november 2022

alt
Overzicht
arrow
arrowVoor iedere verkoopcompromis / aankoop-verkoopbelofte die ondertekend wordt na 23 november wordt een asbestattest verplicht voor alle panden gebouwd voor 2001.

Voor iedere verkoopcompromis / aankoop-verkoopbelofte die ondertekend wordt na 23 november wordt een asbestattest verplicht voor alle panden gebouwd voor 2001. 

Vanaf 23 november 2022 dient elke eigenaar van residentiële, commerciële en industriële gebouwen met bouwjaar 2000 of eerder bij verkoop over een asbestattest te beschikken.

Om te voldoen aan de informatieplicht vanwege de verkoper naar de kandidaat-koper dient er naast de verplichte betalende opzoekingen van het kadaster, bodemattest, stedenbouw, EPC en elektrische keuring dient er dus rekening gehouden te worden met het asbestattest.

Wat is een asbestattest?

Het asbestattest of ook gekend als de asbestinventaris is bedoeld om alle mogelijke asbesthoudende materialen in kaart te brengen. Concreet beschrijft het asbestattest welke materialen/onderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe dat veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Waar vinden we asbest in terug?

We denken bij asbest meestal aan daken en/of onderdaken maar ook gevelbekleding, vensterbanken, bloempotten en zelfs bezetting kunnen asbesthoudend materiaal bevatten indien ze vóór 1996 geproduceerd werden.

Ook voor een appartement?

Voor de privatieve kavels (het appartement op zich) is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2023. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel gedwongen mede-eigendom, wordt de informatieverplichting pas vanaf 1 januari 2025 van kracht. De algemene verplichting voor de algemene delen treedt pas in vanaf 2036.

Enkel bij verkoop?

Neen, de informatieplicht zal ook gelden bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik.

Schenkingen, erfenissen en onteigeningen vallen hier niet onder.

Wat bij verhuur?

Bij de verhuur van een onroerend goed is er geen verplichting.

Praktisch

Het asbestattest kan enkel worden opgemaakt door een gecertificeerd asbestdeskundige. Laat u alvorens de opmaak zeker goed informeren of hij/zij over de correcte certificaten beschikt.

’t Waterhuys Vastgoed werkt samen met een betrouwbare partner voor de opmaak van deze inventaris

Deel op sociale media